Actuele scheepvaart Nederland 2017-05-09T10:12:25+00:00

Actuele scheepvaart Nederland

De live tracking tool: Actuele scheepvaart Nederland laat in één oogopslag zien waar en hoeveel vrachtschepen zich in en rondom Nederland bevinden. Klik met je muis op een schip om meer informatie te verkrijgen over deze boot. Elke 90 seconden worden de locatiegegevens van de zeeschepen ververst en de nieuwe GPS posities van de honderden schepen weergegeven.

– Gebruik het menu voor informatie over het weer, cargo, het betreffende schip en route.
– Bekijk hier meer gedetailleerde informatie over de activiteit in de haven van Rotterdam

Actuele scheepvaart Nederland | De haven van Rotterdam
De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa met een totale goederenoverslag van 430 miljoen ton in 2010. Het bestaat uit een samenstel van verschillende havenbekkens en bedrijfsterreinen die ten dienste staan van de aan- en afvoer van goederen van de aan de havens gevestigde (petro)chemische en andere industrieën, en de op- en overslag van goederen van derden voor verder transport. Rotterdam was tussen 1962 en 2004 de grootste haven ter wereld, maar deze positie is overgenomen door Shanghai. Ook Singapore en Ningbo zijn Rotterdam als haven voorbijgestreefd, maar het nadeel hiervan is hooguit van emotionele aard. Deze Aziatische havens gelden namelijk niet als directe concurrenten voor de Rotterdamse haven.

Economisch belang
Qua overslag (het uitladen van zeeschepen waarna er kleinere schepen komen die de rivier op gaan met die lading van de zeeschepen, maar wel in kleinere hoeveelheden) is de haven van Rotterdam veruit de grootste haven van Europa. Met een goederenoverslag van 430 miljoen ton in 2010 nam ze meer dan een derde van de overslag Hamburg-Le Havre range voor haar rekening. Tevens is ze de vierde haven van de wereld, na Shanghai, Ningbo en Singapore. De haven van Rotterdam is belangrijk op het gebied van overslag van containers en massagoederen, ook wel ‘bulkoverslag’ genoemd, zoals ruwe olie, chemicaliën, kolen en ertsen. De natte bulk nam daarbij ruim de helft voor zijn rekening, de droge bulk eenzesde. Containeroverslag met bedrijven als Europe Container Terminals maakt bijna een derde deel van het totaal. De haven biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 86.000 mensen in Rotterdam en daarbuiten nog eens aan ongeveer 200.000 mensen.

Top 10 grootste havens ter wereld
Tot 2004 was de haven van Rotterdam niet alleen de grootste haven van Europa, maar was het ook de grootste haven ter wereld gemeten naar het aantal ton goederenoverslag. Tegenwoordig is de haven van Rotterdam nog wel de grootste haven van Europa (vóór de havens van Antwerpen en Hamburg, die tweede, respectievelijk derde in de top 10 van grootste havens van Europa staan), maar nog maar de op drie na grootste haven ter wereld in het totaal aantal ton goederenoverslag, en zelfs de tiende grootste haven ter wereld op basis van enkel het aantal container-equivalenten (TEU) per jaar. Welke havens zijn de haven van Rotterdam inmiddels allemaal gepasseerd? Van de top 10 grootste havens ter wereld liggen er maar liefst acht in China.

1. Shanghai, China – 650 miljoen ton

2. Ningbo-Zhoushan, China – 627 miljoen ton

3. Singapore – 463 miljoen ton

4. De haven van Rotterdam – 445 miljoen ton
De eerste haven in deze top 10 die niet in China ligt is de haven van Rotterdam. Zoals eerder aangegeven was Rotterdam lange tijd (1962-2004) de grootste haven ter wereld, maar tegen de formidabele groei van China is niet op te boksen. Actuele scheepvaart NederlandRotterdam is namelijk in die periode ook fors gegroeid, maar simpelweg onvoldoende. Het is overigens nog wel met een ruime marge de grootste haven van Europa – 2,4 keer zo groot als nummer twee, Antwerpen. Gezien de vele zware industrie in het gebied rondom Rotterdam zal het niet verbazen dat de meerderheid van de doorvoer uit bulkgoederen bestaat; de haven van Rotterdam is de op negen na grootste containerhaven ter wereld. Zeer uitzonderlijk is ook de extreme diepgang van 24 meter. Dat maakt Rotterdam, samen met een Braziliaanse haven, de enige ter wereld die de ’s werelds op één na grootste bulkcarrier, Berge Stahl, kan binnenlaten. Ondanks de aannemelijkheid van een verdere daling op de top 10 van grootste havens ter wereld in de nabije toekomst zal de haven van Rotterdam waarschijnlijk dus nog wel lange tijd de ranglijst van grootste havens van Europa aanvoeren. En ook in 2014 werd weer een overslagrecord geboekt: 445 miljoen ton.

 

5. Tianjin, China – 408 miljoen ton
6. Kanton, China – 400 miljoen ton
7. Qingdao, China – 350 miljoen ton
8. Dalian, China – 301 miljoen ton
9. Hong Kong, China – 268 miljoen ton
10. Qinhuangdao, China – 257 miljoen ton .

Wat betekent de haven van Rotterdam voor de Nederlandse economie?

De Rotterdamse haven is heel goed voor onze economie. Op een kwart procent van het Nederlandse grondgebied vindt 1,5% van de beroepsbevolking werk, wordt bijna 2,5% van het bruto nationaal product verdiend en wordt ruim 3% bijgedragen aan de schatkist van het rijk.